TANGAZO LA ZABUNI YA KUUZA MCHELE NA MAHARAGE KATIKA SHULE YA ST JUDE ILIYOKO KAMPASI YA MOSHONO

TANGAZO LA ZABUNI YA KUUZA MCHELE NA MAHARAGE KATIKA SHULE YA ST JUDE ILIYOKO KAMPASI YA MOSHONO


Contact Seller
Report this advert

Description

Zabuni no TSOSJ/2018/R-MAR/002

 

TANGAZO LA ZABUNI YA KUUZA MCHELE NA MAHARAGE  KATIKA SHULE YA ST JUDE ILIYOKO KAMPASI YA  MOSHONO

 

Tarehe ya tangazo: 12th March 2018  Tarehe ya mwisho ya tangazo 19th March 2018.

  1. Kiasi kinachohitajika Mchele =  27,500kg
  2. Kiasi kinachohitajika Maharage =  26,000kg

 

Vigezo vya kupata zabuni

Muuzaji anatakiwa awe na nyaraka zifuatazo.

  • Awe na Leseni ya Biashara TIN  Numba, ambatanisha na kotesheni yako
  • Awe na nyaraka za biashara kama  zifuatazo Invoice,   Delivery Note na risiti ya TRA (EFD)
  • Bei ya bidhaa iwe ni pamoja na usafiri, kupakia, kushusha na kupanga mzigo stoo.

Tafadhali  andika bei ya

  1. Mchele wa Kahama daraja la pili kwa kilo (grade two)
  2. Maharage aina ya kombati kwa kilo
  3. Maharage aina ya nyayo kwa kilo

 

Alafu wasilisha bahasha iliyofungwa (sealed envelope) yenye  nyaraka  zote tajwa hapo juu pamoja na kotesheni yako kwa   Purchasing Coordinator P. O.Box 11875  Kampasi ya Moshono kwa ajili ya kujiandikisha.

 

Kwa mawasiliano piga: 0684299880 / 0755867244

 

Tarehe ya mwisho ya kupokea zabuni ni tarehe 19 / 03/ 2018 saa nne asubuhi

Wazabuni wote au wawakilishi  watatakiwa kuwepo siku ya kufungua zabuni zao ambayo ni tarehe 20/03/2018 saa 10.30 Asubuhi.  Kama hutahudhuria siku ya ufunguzi, zabuni yako haitafunguliwa.

 

Zabuni zote zitakazoletwa baada ya muda tajwa hapo juu hazitapokelewa kabisa.

HR DEPARTMENT

The School of St Jude

PO Box 11875, Arusha, Tanzania

Image Gallery

Map Location